Till Starsidan
Sveriges judiska kulturtidskrift
 
Judisk Krönika är en av Sveriges äldsta kulturtidskrifter. Sedan 1932 har den utgjort ett forum för judisk debatt – med tolerans och pluralism som motto – och samtidigt varit den främsta spridaren av kunskap om judisk kultur i Sverige.

Judisk Krönikas ambition är att vara en del av den svenska kulturen och samtidigt slå vakt om ett specifikt inslag – det judiska. På det sättet är Judisk Krönika unik bland minoritetsorgan och kan ses som en förebild för andra minoritetsgrupper i det mångkulturella Sverige. Judisk Krönika förespråkar en integration utan assimilation av en minoritetsgrupp som värnar om sin kulturella särart och samtidigt vill fungera som en del av det svenska samhället.
 

 

Idag, när å ena sidan de olika minoritetsgruppernas integration i det svenska samhället diskuteras och å andra sidan främlingsfientlighet ofta gör sig påmind, är Judisk Krönika en stor tillgång och ett viktigt forum för både integrationsförespråkarna och rasismbekämparna. Judisk Krönika är förmodligen den tidning i Sverige som har längst erfarenhet av frågor som berör främlingsfientlighet och minoritetsproblematik.

Få senaste nummer av Judisk Krönika uppläst!
Nu finns möjligheten att få tidningen uppläst
på nätet, klicka på länken nedan för att få
senaste nummer av Judisk Krönika uppläst.


 
 


 
Bläddra i senaste digitala numret
av Judisk Krönika!

Läs tidningen direkt på nätet, klicka på länken nedan för att ta del av senaste numret.
 

av Judisk Krönika kom 1932
Läs första numret, klicka på länken nedan.Här kan du ta del av tidigare nummer av Judisk Krönika
Klicka på respektive nummer för att ta del av den digitala krönikan.


Nr 1 / 2015


Nr 1 / 2014
 
Nr 2 / 2014
 
Nr 3 / 2014
 
Nr 4 / 2014


Nr 1 / 2013
 
Nr 2 / 2013
 
Nr 3 / 2013
 
Nr 4 / 2013


Nr 1 / 2012
 
Nr 2 / 2012
 
Nr 3 / 2012
 
Nr 4 / 2012
 
Nr 5 / 2012


Nr 1 / 2011
 
Nr 2 / 2011
 
Nr 3 / 2011
 
Nr 4 / 2011
 
Nr 5 / 2011
 
Nr 6 / 2011


Nr 1 / 2010
 
Nr 2 / 2010
 
Nr 3 / 2010
 
Nr 4 / 2010
 
Nr 5 / 2010
 
Nr 6 / 2010


Nr 1 / 2009
 
Nr 2 / 2009
 
Nr 3 / 2009
 
Nr 4 / 2009
 
Nr 5 / 2009
 
Nr 6 / 2009


Nr 1 / 2008
 
Nr 2 / 2008
 
Nr 3 / 2008
 
Nr 4 / 2008
 
Nr 5 / 2008
 
Nr 6 / 2008


Nr 1 / 2007
 
Nr 2 / 2007
 
Nr 3 / 2007
 
Nr 4 / 2007
 
Nr 5 / 2007


Nr 1 / 2006
 
Nr 2 / 2006
 
Nr 3 / 2006
 
Nr 4 / 2006
 
Nr 5 / 2006
 
Nr 6 / 2006
Tidningen ges ut av Stiftelsen Judisk Krönika. Redaktionens adress: Box 5053, 102 42 Stockholm